TERMÍNY ZPRACOVÁNÍ

Objednané ocenění a posudky jsou zpracovány v co nejkratších termínech.

Standardní termín pro zpracování znaleckých posudků je 1 až 2 týdny. Odhady obvyklých cen bytových a nebytových jednotek, pozemků, rodinných domů a rekreačních chat jsou zpracovány standardně do 1 týdne. U ostatní věcí nemovitých je odhad obvyklé ceny zpracován do 2 týdnů.

Na přání zákazníka a při jeho spolupráci umíme zpracovat i expresní odhady a znalecké posudky do 2 dnů ode dne prohlídky.

Termín zpracování si vždy dopředu potvrdíme s objednatelem.

Doba zpracování se počítá od předání všech potřebných podkladů, zaplacení zálohy a prohlídky věcí nemovitých.