POJIŠTĚNÍ

Ing. Tomáš Chalupa je pojištěn u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna na odpovědnost za škodu způsobenou klientům.


Domníváme se, že každá seriózní znalecká kancelář a partneři, kteří s ní spolupracují, by měli být pojištěni, aby se minimalizovala hypotetická rizika.

Můžeme deklarovat, že do současné doby neregistrujeme žádnou událost, která by zavdala k čerpání pojistného plnění.