Komerční věci nemovité

 • výpis listu vlastnictví z evidence Katastru nemovitostí
 • snímek katastrální mapy z evidence Katastru nemovitostí
 • kopii uzavřených nájemních/prodejních smluv (pokud jsou uzavřeny)
 • projektovou dokumentaci stavby včetně stavebně technické zprávy
 • smlouvu o nabytí vlastnictví k oceňované věci nemovité (je-li k dispozici)
 • smlouvy o věcných břemenech (pokud jsou uzavřeny)
 • již zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • kolaudační rozhodnutí
 • strukturu nájemců
 • dispoziční zakreslení pronajímaných prostor
 • stáří objektu
 • provedené rekonstrukce a opravy s rokem provedení
 • daň z nabytí věcí nemovitých
 • roční pojištění věcí nemovitých
 • roční náklady na opravy a údržbu věcí nemovitých
 • ekonomické parametry pro hotelové, komerční a rekreační věci nemovité