Byty a nebytové jednotky

 • výpis listu vlastnictví z evidence Katastru nemovitostí
 • snímek katastrální mapy z evidence Katastru nemovitostí
 • kopii uzavřených nájemních/prodejních smluv (pokud jsou uzavřeny)
 • projektovou dokumentaci stavby včetně stavebně technické zprávy
 • kolaudační rozhodnutí
 • smlouvu o nabytí vlastnictví k oceňované jednotce (je-li k dispozici)
 • smlouvy o věcných břemenech (pokud jsou uzavřeny)
 • již zpracované znalecké posudky nebo ocenění
 • informace o stáří jednotky a rekonstrukcích
 • informace o připojení jednotky na inženýrské sítě
 • daň z nabytí věcí nemovitých - jednotky
 • roční pojištění věcí nemovitých - jednotky
 • roční náklady na opravy a údržbu jednotky
 • prohlášení vlastníka