Zjištěná cena věcí nemovitých

  • výpis listu vlastnictví z evidence Katastru nemovitostí
  • snímek pozemkové mapy z evidence Katastru nemovitostí
  • smlouva o nabytí vlastnictví k oceňované věcí nemovitých
  • kolaudační rozhodnutí, případně stavební povolení
  • projektová dokumentace stavby
  • již zpracované znalecké posudky
  • nájemní smlouvy
  • informace o stáří stavby, nástavbách, přístavbách a rekonstrukcích
  • informace o připojení věcí nemovitých na inženýrské sítě