PODKLADY K POSUDKU

Pro maximální urychlení zpracování ocenění je vhodné si připravit následující podklady podle jednotlivých typů věcí nemovitých:
(Další doplňující informace mohou být vyžádány v průběhu zpracování ocenění.)

  • Komerční věci nemovité
  • Rodinné, činžovní a rekreační domy
  • Byty a nebytové jednotky
  • Pozemky
  • Znalecký posudek o administrativní ceně věcí nemovitých
  • Znalecký posudek v oboru stavebnictví