KVALIFIKACE

Ing. Tomáš Chalupa
Soudní znalec a certifikovaný odhadce

Kvalifikace:

2003 VUT Brno – certifikovaný odhadce na oceňování nemovitostí
2001 Koncesní listina na oceňování nemovitostí
1998 Jmenování znalcem Krajským soudem v Ostravě v ekonomice a stavebnictví
Ekonomika - ceny a odhady
Stavebnictví – stavby obytné a průmyslové
1996-1998 VUT Brno – čtyřsemestrální kurz oceňování nemovitostí
1988-1995 VUT Brno Fakulta stavební – inženýrské studium,
obor ekonomika a řízení stavebnictví

Jazykové znalosti : ruština, angličtina 

Pravidelná aktivní účast na konferencích a školeních v oblasti oceňování majetku. 

Autor článku z oblasti oceňování nemovitostí a realitního trhu publik. v Soudním inženýrství.