Znalecké posudky

Zpracování znaleckých posudků o oborech:
  • ceny a odhady věcí nemovitých - specializace oceňování věcí nemovitých
  • stavebnictví – stavby obytné a průmyslové

Druhy znaleckých posudků:

  • určení ceny nebo hodnoty věcí nemovitých
  • vad a poruch staveb
  • zjištění stavebně technického stavu věcí nemovitých