Studie nemovitostního trhu

  • zpracování ekonomických analýz a studií
  • finanční analýza včetně predikce cash flow
  • hodnocení projektů pomocí finanční analýzy
  • efektivnost využití věcí nemovitých
  • nejlepší využití věcí nemovitých
  • optimalizace příjmu z nájemného
  • alternativní využití věcí nemovitých
  • vývoj realitního trhu v jednotlivých segmentech a regionech
  • feasibilita developerských projektů
  • posouzení proveditelnosti projektů