Poradenství ve stavebnictví

  • zastupování kupujících nebo prodávajících při nemovitostních transakcích
  • posouzení projektů a věcí nemovitých