Oceňování věcí nemovitých

Druh ocenění věcí nemovitých:

 • ocenění obvyklou cenou
 • ocenění podle zákona a platné prováděcí vyhlášky (zjištěná cena)


Účel ocenění věcí nemovitých:
 • převod vlastnictví kupní smlouvou (koupě a prodej)
 • převodu vlastnictví darovací smlouvou (darování)
 • vypořádání dědictví
 • vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • ručení za úvěry pro bankovní ústavy – úvěry a hypotéky
 • určení ceny věcí nemovitých při jejich vkladu do jmění firmy
 • restituční řízení
 • konkurzní řízení
 • veřejné dražby
 • provedení stavebních prací
 • pro ekonomickou analýzu
 • ocenění věcných břemen
 • odhad obvyklého nájemného
 • specifikace a ocenění vad a poruch stavebního díla

Oceňované věci nemovité:
 • výrobní a logistické areály
 • haly
 • činžovní a rodinné domy
 • rekreační chalupy
 • zahrádkářské chaty
 • byty a nebytové prostory
 • pozemky
 • speciální stavby